درخواست دمو

آغاز بهره‌برداری از سامانه کلاس آنلاین نیما در بانک ملی

پس از چند جلسه مذاکره فیمابین کارشناسان و مدیران اداره کل آموزش بانک ملی و شرکت رایاپردازش هوشمند امیرکبیر و برگزاری دوره‌های پایلوت در زمستان ۱۴۰۰، قرارداد برگزاری دوره‌های آنلاین…

تاریخچه آموزش الکترونیکی

تاریخچه آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیکی یکی از بروزترین نوع آموزش تاکنون است. در این مقاله از مقالات رایاپردازش هوشمند امیرکبیر به بررسی تاریخچه آموزش و همچنین آموزش الکترونیکی خواهیم پرداخت. تعریف آموزش آموزش…